Pre-loader

Nhẫn Nam

HIỆN BỘ LỌC
Đang hiện 1–12 trong 29 kết quả
Xóa hết
M0027
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 1.949ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ: 6.0 6.5mm Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size...

87.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
20
Chọn size
M0004
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 3.286ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay....

88.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
12
Chọn size
M0164
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.12ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay. Giá...

18.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0163
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.12ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay. Giá...

17.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0162
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.36ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay....

21.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0161
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.16ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay....

18.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0160
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.298ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay....

20.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0159
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.2ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay....

18.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0153
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 2.764ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay....

62.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
20
Chọn size
M0152
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 2.61ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Hông nhẫn sử dụng Kỹ thuật cắt ngàm kim cương vuông không hề có trấu trên...

62.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0150
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.987ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay. Giá...

26.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
18
Chọn size
M0115
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Nhẫn nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 1.646ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên chủ. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, size tay. Giá...

46.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
23.5
Chọn size
Pre-loader