HIỆN BỘ LỌC (35)

Đang hiện 35 sản phẩm

M0161
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.16 ct Viên chủ: 4.5 - 5.5mm (không bao gồm)...

18.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0160
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Bản nhỏ Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.298 ct Viên chủ: 4.5 - 5.5mm (không...

20.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0159
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.2 ct Viên chủ: 4.5 - 5.5mm (không bao gồm)...

18.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0153
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 2.764 ct Viên chủ: 5.0 - 6.0mm (không bao gồm)...

62.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0152
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Hông nhẫn sử dụng Kỹ thuật cắt ngàm kim cương vuông không hề có chấu trên bề mặt Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá:...

62.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0150
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Mặt vuôn Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.987 ct Viên chủ: 4.5 - 5.5mm (không...

26.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0115
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Mặt vuông Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 1.646 ct Viên chủ: 6.0 - 7.0mm (không...

46.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0096
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Mặt vuông Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 4.094 ct Viên chủ: 6.0 - 7.0mm (không bao...

101.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0091
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Mặt vuông Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 1.949 ct Viên chủ: 5.0 - 6.0mm (không...

55.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0021
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 2.842 ct Viên chủ: 5.5 - 6.5mm (không bao gồm)...

60.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0008
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Mặt vuông Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 1.6 ct Viên chủ: 5.5 - 6.5mm (không...

35.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
M0148
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Vỏ nhẫn kim cương nam Kiểu dáng: Mẫu ổ nhẫn nam tôn viên chủ được kết hợp bởi kim cương tròn và kim cương baguett kiểu dáng thanh lịch phù hợp với các anh thích mẫu nhẫn...

83.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021