HIỆN BỘ LỌC (9)

Đang hiện 9 sản phẩm

Kim cương 4.0mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

12.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 4.5mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

24.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 5.0mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

39.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 5.4mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

75.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 5.5mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Hết hàng

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

66.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 6.0mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

120.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 6.3mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

190.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 7.0mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

255.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
Kim cương 7.2mm GIA
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

460.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021