Pre-loader

Mặt dây

HIỆN BỘ LỌC
Đang hiện 1–12 trong 15 kết quả
Xóa hết
N0019
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.87ct Giá sản phẩm đá bao gồm viên kim cương chủ 3.8mm Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng,...

25.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0018
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.569ct (tấm) Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng lựa chọn Kim cương chủ. Giá sản phẩm...

16.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0017
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 2.115ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào loại vàng. Giá...

58.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0016
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.766ct (tấm) Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng lựa chọn Kim cương chủ. Giá sản phẩm...

18.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0011
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.342ct (tấm) Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng lựa chọn viên Kim cương chủ Giá sản...

11.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0009
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.715ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, lựa chọn viên chủ. Giá sản phẩm thay đổi...

22.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0008
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.662ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, lựa chọn viên chủ. Giá sản phẩm thay đổi...

18.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0007
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 1.379ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng, lựa chọn viên kim cương chủ  Giá sản phẩm...

34.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0002
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nam kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 1.356ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng...

33.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0021
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.436ct Giá sản phẩm đã bao gồm viên kim cương chủ 3.8 GIA (E/VS2/3ex) 6322641223 Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi:...

24.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0026
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.644ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào loại vàng Giá...

19.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
N0030
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Mặt dây nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.884ct Giá sản phẩm đã bao gồm viên kim cương chủ 3.6mm. Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu...

36.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
Pre-loader