Bộ sưu tập: STARRY NIGHT

Bắt kịp dòng chảy xu hướng thời trang, Peerage Diamond ra mắt bộ sản phẩm 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 lấy biểu tượng từ trăng & sao. Dù đây không phải hình ảnh quá mới lạ trong thời trang, nhưng 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 khai thác bằng sự sáng tạo, góc nhìn mới mẻ trong cách thiết kế với nhiều phiên bản Mix&Match khác nhau.