Pre-loader

Bông tai

HIỆN BỘ LỌC
Đang hiện 1–12 trong 24 kết quả
Xóa hết
E0113
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.32ct Giá sản phẩm là một đôi bông tai chưa bao gồm giá của viên kim cương chủ: 4.5 - 5.0 mm Quý khách hàng...

16.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
Không chủ
Chọn viên chủ
E0049
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai kim cương 4 chấu  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương:  Giá sản phẩm là phần ổ vỏ 01 bên bông tai. Sản phẩm thiết kế cho nhiều kích cỡ viên chủ khác nhau. 4.0,...

1.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
Không chủ
Chọn viên chủ
E0112
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.891ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng...

25.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0111
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.42ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng...

15.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0108
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.28ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên Kim cương chủ 5.0mm Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng,...

6.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0101
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 2.25ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng...

40.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0099
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.559ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng...

16.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0090
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (2 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.32ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng...

16.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0075
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.66ct Giá sản phẩm chưa bao gồm 2 viên kim cương chủ 4.5mm Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại...

17.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0062
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai nữ kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 1.442ctGiá sản phẩm chưa bao gồm viên Kim cương chủ 5.0 mm Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng,...

29.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0040
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.442ct Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng. Giá sản phẩm thay đổi tùy vào trọng lượng vàng,...

15.500.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
E0039
Còn hàng
Đặt hàng

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Bông tai kim cương  Chất liệu: Vàng trắng 14K Loại đá: Kim cương thiên nhiên Trọng lượng kim cương: 0.39ct Giá sản phẩm chưa bao gồm viên kim cương chủ Quý khách hàng có thể đặt hàng và thay đổi: loại vàng, màu vàng....

12.000.000₫
Trắng
Hồng
Vàng
Vàng 14K
Vàng 18K
Pre-loader