HIỆN BỘ LỌC (28)

Đang hiện 28 sản phẩm

E0118
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương nữ Kiểu dáng: Bông hoa Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.618 ct Trọng lượng vàng: 2.25 gr Sản...

10.200.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0117
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương nữ Kiểu dáng: Bông hoa Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.625 ct Trọng lượng vàng: 1.988 gr Sản phẩm...

10.200.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0116
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương nữ Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.55 ct Trọng lượng vàng:  gr

24.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0114
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Bông hoa Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 1.7 ct Trọng lượng vàng:  gr

38.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0113
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Hình vuông Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.32 ct Trọng lượng vàng:  gr Viên chủ: 4.5...

16.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0049
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương (1 chiếc) Kiểu dáng: Nữ, bốn chấu Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương:  ct Trọng lượng vàng:  gr Viên...

1.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0112
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.891 ct Trọng lượng vàng:  gr

25.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0111
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: CD Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.42 ct Trọng lượng vàng:  gr

15.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0108
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Bông hoa Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.28 ct Trọng lượng vàng:  gr Viên chủ: 5.0mm (Không...

14.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0101
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Nữ, Cube Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 2.25 ct Trọng lượng vàng:  gr Viên chủ: Không...

40.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0099
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.559 ct Trọng lượng vàng:  gr Viên chủ: Không có viên...

16.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
E0090
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (2 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Khuyên tai kim cương Kiểu dáng: Nữ Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.32 ct Trọng lượng vàng:  gr Viên chủ: Không có viên...

16.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021