Bộ sưu tập: SWEETIE

𝑵𝒆̂́𝒖 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒐 𝒏𝒖́𝒕 𝒕𝒉𝒂̆́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈, 𝒉𝒂̃𝒚 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒐̛ 𝒙𝒊𝒏𝒉 

Với 𝑩𝑺𝑻 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕𝒊𝒆, thêm chút ngọt ngào vào cuộc sống đầy sắc màu, Peerage Diamond muốn tiếp thêm năng lượng, tự tin cho các cô gái. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, nhưng hãy luôn tin rằng: Tất cả mọi chuyện sẽ đều trở nên tốt đẹp, cô gái nhé!