Tin tức & Kiến thức

Kim cương 7 ly giá bao nhiêu, nặng bao nhiêu carat?

Kim cương 7 ly giá bao nhiêu, nặng bao nhiêu ca...

Sự khác biệt giữa các chuẩn 4Cs khiến giá trị của viên hột xoàn theo đó mà thay đổi. Cụ thể, hột xoàn nước F, độ sạch VVS2 có giá...

Kim cương 7 ly giá bao nhiêu, nặng bao nhiêu ca...

Sự khác biệt giữa các chuẩn 4Cs khiến giá trị của viên hột xoàn theo đó mà thay đổi. Cụ thể, hột xoàn nước F, độ sạch VVS2 có giá...

Kim cương 7 ly 2 giá bao nhiêu tiền?

Kim cương 7 ly 2 giá bao nhiêu tiền?

Giá kim cương 7 ly 2 như thế nào trên thị trường hiện nay? Một trong những câu hỏi được nhiều tín đồ kim cương quan tâm. Để định giá...

Kim cương 7 ly 2 giá bao nhiêu tiền?

Giá kim cương 7 ly 2 như thế nào trên thị trường hiện nay? Một trong những câu hỏi được nhiều tín đồ kim cương quan tâm. Để định giá...