HIỆN BỘ LỌC (28)

Đang hiện 28 sản phẩm

WD0094
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nhẫn cưới  kim cương, infinity full diamond wedding ring, kết kín kim cương cỡ lớn 2.9mm Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự...

67.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0087 (Nhẫn Nam)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nam, WD0087 (Nhẫn Nữ) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.35 ct Viên chủ: Không có viên chủ...

12.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0087 (Nhẫn Nữ)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nam, WD0087 (Nhẫn Nam) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.35 ct Viên chủ: Không có viên chủ...

15.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0055
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nhẫn cưới kim cương Catier 3 mắt kim 3 mắt vít Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương:...

13.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0009 (Nhẫn Nữ)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nam, WD0009 (Nhẫn Nam) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.3 ct Viên chủ: Đã bao gồm...

16.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0009 (Nhẫn Nam)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nam, WD0009 (Nhẫn Nữ) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.15 ct Viên chủ: Đã bao gồm...

14.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0007 (Nhẫn Nam)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nam, Nhẫn cưới full kim cương, bản rộng 7.3mm, WD0007 (Nhẫn Nữ) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim...

30.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0007 (Nhẫn Nữ)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nữ, Nhẫn cưới full kim cương, bản rộng 7.3mm, WD0007 (Nhẫn Nam) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim...

22.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0005 (Nhẫn Nữ)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nữ, Nhẫn cưới kim cương lồng lông đuôi voi, WD0005 (Nhẫn Nam) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim...

28.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0004 (Nhẫn Nam)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nam, Nhẫn cưới xoay 360 độ full kim cương, WD0004 (Nhẫn Nữ) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 1.4...

27.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0004 (Nhẫn Nữ)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (1 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nữ, Nhẫn cưới xoay 360 độ full kim cương, WD0004 (Nhẫn Nam) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.31...

32.000.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021
WD0001 (Nhẫn Nữ)
In stock
Order

TÌNH TRẠNG: Còn (0 cái)

THƯƠNG HIỆU: Công ty Cổ phần Peerage Gold & Diamond

Loại sản phẩm: Nhẫn cưới kim cương Kiểu dáng: Nữ, WD0001 (Nhẫn Nam) Chất liệu: Vàng 14K, 18K Màu vàng: Vàng, Trắng, Hồng Loại đá: Kim cương tự nhiên Trọng lượng kim cương: 0.31 ct Viên chủ: 4.5mm (Không bao...

12.500.000₫

*Giá tại thời điểm tháng 10/2021