Pre-loader

Kim cương 4.5mm GIA

25.000.000₫
D
E
F
VS1
VVS1
VVS2
3EX
ADDITIONAL
CUSTOM TAB
Bình luận
ADDITIONAL
CUSTOM TAB
Bình luận
Kim cương 4.5mm GIA

Kim cương 4.5mm GIA

25.000.000₫
D
E
F
VS1
VVS1
VVS2
3EX
Pre-loader