Tin tức & Kiến thức

Viên kim cương xanh cực hiếm ước tính được bán với giá 48 triệu USD

Viên kim cương xanh cực hiếm ước tính được bán ...

Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) đã phân loại viên kim cương De Beers Cullinan Blue thuộc màu Fancy Vivid  - mức độ màu cao nhất. Được biết, không quá...

Viên kim cương xanh cực hiếm ước tính được bán ...

Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) đã phân loại viên kim cương De Beers Cullinan Blue thuộc màu Fancy Vivid  - mức độ màu cao nhất. Được biết, không quá...