Khách hàng & Peerage

Bàn giao chiếc nhẫn Emerald cho chị khách để kịp chuyến du lịch

Bàn giao chiếc nhẫn Emerald cho chị khách để kị...

Sau khi chốt được thiết kế và Size tay, Peerage đã lập tức triển khai chế tác lại cho chị khách và kịp bàn giao tới chị cho kịp chuyến...

Bàn giao chiếc nhẫn Emerald cho chị khách để kị...

Sau khi chốt được thiết kế và Size tay, Peerage đã lập tức triển khai chế tác lại cho chị khách và kịp bàn giao tới chị cho kịp chuyến...