Tin tức & Kiến thức

Vàng 10K, 14K, 18K, Vàng 24k là gì? Loại Vàng nào tốt nhất?

Vàng 10K, 14K, 18K, Vàng 24k là gì? Loại Vàng n...

Vàng 10K có chứa khoảng 41,7% Vàng, 58,3% còn lại bao gồm: bạc, đồng và các kim loại khác. Trong Vàng 14K có chứa khoảng 58,5% là Vàng và 41,5%...

Vàng 10K, 14K, 18K, Vàng 24k là gì? Loại Vàng n...

Vàng 10K có chứa khoảng 41,7% Vàng, 58,3% còn lại bao gồm: bạc, đồng và các kim loại khác. Trong Vàng 14K có chứa khoảng 58,5% là Vàng và 41,5%...