Tin tức & Kiến thức

Hướng dẫn phân biệt trang sức bạch kim (Platinum) và vàng trắng

Hướng dẫn phân biệt trang sức bạch kim (Platinu...

Bạch chính là sắc trắng bạc, kim là kim loại. Bạch kim sở hữu đặc điểm quan trọng chính là tính đặc dẻo. Bạch kim bình thường sáng bóng và...

Hướng dẫn phân biệt trang sức bạch kim (Platinu...

Bạch chính là sắc trắng bạc, kim là kim loại. Bạch kim sở hữu đặc điểm quan trọng chính là tính đặc dẻo. Bạch kim bình thường sáng bóng và...