Tin tức & Kiến thức

Kiểm định kim cương GIA - GIV năm 2022 cần phải biết những gì

Kiểm định kim cương GIA - GIV năm 2022 cần phải...

GIA Diamond Report – Giấy kiểm định kim cương GIA là tờ giấy chứng nhận kiểm định đầy đủ về kết cấu, hình dạng, màu sắc, đường nét, cách cắt,...

Kiểm định kim cương GIA - GIV năm 2022 cần phải...

GIA Diamond Report – Giấy kiểm định kim cương GIA là tờ giấy chứng nhận kiểm định đầy đủ về kết cấu, hình dạng, màu sắc, đường nét, cách cắt,...