—— thank em zai khách từ lào cai ——

—— lần đầu mua hàng vô cùng dễ tính ——

—— cùng feedback yêu mến ——

—— cho ổ nam chủ độc tôn 5.4 d/vvs1 sang trọng nhã nhặn ——-

—— kim hoàn cần tận tâm ——

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị