—- hoàn thiện bản mẫu số 1 chiếc thứ 3 ——

—- chiếc này sẽ được trưng bày sẵn tại 38 Hàng Mắm để anh chị qua xem trực tiếp ——

—— cảm ơn ơn các anh chị đã xem tin ——

—— kim hoàn cần tận tâm ——-

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị