—— H Diamond 6.56mm D/vvs1/ excelllent ——

—— Đẳng cấp ——

—— kim hoàn cần tận tâm ——-

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị