—— hết tầm cho siêu phẩm ——

—— siêu phẩm ChromeHeart Diamonds braclet white đã được bàn giao tới Mr. T cảm ơn anh rất nhiều vì luôn tin tưởng và ủng hộ em nhiều năm nay ——-

—- kim hoàn cần tận tâm ——

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị