—- chốt giao dịch —

—- chúc 2 em trăm năm hạnh phúc —-

—— cảm ơn vì đã tin tưởng và ủng hộ anh ——

—— kim hoàn cần tận tâm ——-

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị