--- bvlnecklace pink gold diamonds ----

---- bản mẫu đắt giá bậc nhất của bvl ----

---- dây làm hoàn toàn thủ công giữ nguyên tinh thần bản mẫu ---

---- vàng hồng nguyên khối -----

----- mặt lưới tổ ong đục lỗ ổ kim cực cầu kỳ phức tạp, rất rất khó ----

---- kim cương sắp to nhỏ lẫn lộn tạo nét rất riêng của bvl ----

---- giám định khai sinh rõ ràng ---

---- cực khó cực cầu kỳ, kim hoàn cần tận tâm -----

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị