—— buổi sáng đẹp zời ——-

——- bàn giao ổ nam chủ tôn vuông ngàm kỹ thuật cắt ngàm kim cương lùa cực khó không dùng chấu, kỹ thuật đỉnh cao của kim hoàn ——-

—— lắp chủ GIV 5,46 D/vvs1 ——-

—— cảm ơn anh zai đã giao phó cũng như cất công qua cửa hàng em ——

——- kim hoàn cần tận tâm ——-

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị