3 CAM KẾT CỦA PEERAGE GOLD&DIAMOND

1. Không sale sản phẩm vì chúng tôi không bao giờ bán đắt.

2. Không bán thiết kế, kỹ nghệ sản xuất cho bất kể thương hiệu nào vì đó là giá trị của PG&D.

3. Không bán sản phẩm cũ vì 100% sản phẩm khách hàng bán lại đều được tháo dỡ.

————————-

Khi khách hàng bán lại sản phẩm, Peerage Gold&Diamond sẽ tháo dỡ toàn bộ chứ không bán cho khách hàng khác vì vậy 100% sản phẩm bán ra đều là sản phẩm mới.

- Kim cương tháo dỡ: thanh lý cho lái buôn.

- Vàng thái dỡ: nấu cục phân kim làm nguyên liệu.

—————

Dưới đây là quy trình tháo dỡ sản phẩm khách hàng bán lại của PEERAGE GOLD&DIAMOND

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị