💎💎💎7li07 J/VVS1/3Excellent/none 💰 7000$= 159 triệu 250 ngàn đồng ( thu hồi 95% đổi lớn không lỗ ) 💎💎💎

💎💎💎7li32 J/VS1/3Excellent/none 💰 7500$ = 170 triệu 625 ngàn đồng ( thu hồi 95% đổi lớn không lỗ ) 💎💎💎

— GIA 2 giấy giám định —

—— viên có sẵn tại vàng & kim cương 38 hàng mắm không cần chờ ——

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị