❤️ một ngày tất bật nhộn nhịp tại Peerage Gold & Diamond với những vị khách lạ có thân yêu có, cảm ơn quý khách vì luôn tin yêu và ủng hộ Peerage ❤️

💐 không khí 8/3 thật sự đang rất nóng mọi người tranh thủ mua quà và dành thời gian qua Peerage để chọn cho người phụ nữ thân yêu của mình món quà ý nghĩa nhé 💐

—— kim hoàn cần tận tâm ——

----------------------------------

*** 𝟭𝟬𝟬% 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 đ𝗲̂̀𝘂 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗸𝘆̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝘀𝘂̉𝗶 𝗰𝗵𝗮̂́𝘂 𝘁𝗮𝘆 ( 𝗸𝘆̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 đ𝗶̉𝗻𝗵 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗵𝗮𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 )***

*** 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼̂̉ 𝗸𝗶𝗺 𝗰𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 đ𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝘁𝗼̂𝗻 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗸𝗶𝗺 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗰𝗵𝗮̂́𝘂***

----------------------------------

𝗣𝗘𝗘𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗚𝗢𝗟𝗗 & 𝗗𝗜𝗔𝗠𝗢𝗡𝗗

Ⓐ 𝟭 𝗣𝗵𝘂̉ 𝗗𝗼𝗮̃𝗻 & 𝟲𝟳𝗯 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗕𝗼̂𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺.

✆ 𝟬𝟴𝟴𝟲.𝟴𝟵𝟴𝟵𝟴𝟵

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị